Wat is de NVM?

De Nierpatiënten Vereniging Maastricht (NVM) is een regionale vereniging van en voor nierpatiënten. Haar aandachtsgebied is de regio van het academisch ziekenhuis Maastricht. De NVM behartigt de individuele en collectieve belangen van alle leden, (pré-) dialyserenden, getransplanteerden en hun partners. Wij organiseren verschillende activiteiten voor de leden, bieden lotgenotencontact en geven voorlichting. Om dit zo optimaal mogelijk te kunnen doen, werken wij samen met landelijke organisaties, zoals de Nierstichting en de Nederlandse Vereniging voor Nierpatiënten, en andere regionale patiënten verenigingen.

Wat doen wij?

De NVM heeft een viertal kerntaken met ieder concrete activiteiten. De hoofdlijnen van die kerntaken staan daarbij beschreven.

        Belangenbehartiging

 

 • Hieronder wordt verstaan het behartigen van de individuele en collectieve belangen door het geven van advies aan leden of aan regionale en landelijke instanties (zoals ziekenhuis, Nierstichting etc.).
 • Het initiëren van of meewerken aan projecten die de medische en/of sociaal-maatschappelijke positie van leden kunnen verbeteren.
 • Het stimuleren van mondigheid, zelfredzaamheid en zelfstandigheid van de leden en hun naasten.

           Voorlichting

 

 • Individuele voorlichting of contacten indien leden dat wensen.
 • Collectieve voorlichtingsbijeenkomsten over medische, sociale, wettelijke en maatschappelijke onderwerpen. We werken hiervoor samen met zorgverleners e.d.
 • Voorlichting en informatie via ons verenigingsblad Dia-tranS, Sociale media en website. Eventueel wordt dit in samenwerking met derden verzorgd.

             Recreatieve en sociale activiteiten (lotgenotencontact)     

 

 • Wij organiseren uitstapjes, contactbijeenkomsten, excursies en een eindejaarsviering.
 • Individuele begeleiding van patiënten door ervaringsdeskundigen of het houden van groepsbijeenkomsten met leden om ervaringen met elkaar uit te wisselen over de impact van een nierziekte op je leven en hoe je hier mee kunt omgaan.

             Betrokkenheid bij ambities en activiteiten Nierstichting

           
 • De NVM levert een lokale bijdrage aan ambities en activiteiten van de Nierstichting en de Nierpatienten Vereniging Nederland.


Meer informatie over de activiteiten van de NVM kunt u lezen in het Jaarplan NVM 2020.

 

U kunt ons ondersteunen op vier manieren:

 • Indien u patiënt of partner bent, kunt u lid worden van de NVM.
 • U kunt onze activiteiten ook financieel ondersteunen door donateur van de NVM te worden, een schenking of legaat te verrichten, of activiteiten te sponsoren.
 • U kunt ook als vrijwilliger meewerken bij het organiseren van onze activiteiten.
 • Het is belangrijk om een weloverwogen beslissing te nemen over orgaandonatie en deze vast te leggen in het Donorregister. Iedere keuze (wel of geen orgaandonor worden) is belangrijk om te laten registreren. Uw nabestaanden weten dan wat uw eigen wensen zijn ten aanzien van orgaandonatie.